Proces

Jeres IdéForstå Jeres Virksomhed

Vi forstår at alle virksomheder er forskellige og at I kender jeres projekt bedre end nogen andre. Vi starter med et møde, så vi kan forventningsafstemme og diskutere jeres projektmål.

Vi sørger for at forstå projektets omfang og jeres forventninger, for derved bedst at kunne bygge et solidt partnerskab. Vi elsker at skabe værdi af gode ideer. Vi er specielt dygtige til projekter hvor kravene ikke er fuldt definerede fra start, hvilket som regel ændrer sig under forløbet.

Definer Krav, Arkitektur og Estimeringer

Vi forpligter os til at levere den bedste kvalitet til tiden. For at kunne opnå sådan et ambitiøst mål, lægger vi ekstra meget vægt på den første analyse af projektet og en detaljeret undersøgelse af jeres virksomhedsbehov. Under denne første fase kan det være nødvendigt at tage flere former for informationsindsamling i brug, for ikke bare at samle informationer om projektet men også om konteksten hvor det skal bruges.

Så snart vi er sikre på at vi har forstået jeres behov, går vores arkitekter i gang med at sikre at jeres løsning kan understøtte Functionality, Usability, Reliability, Performance og Supportability (FURPS). Vi giver jer et overslag og hvis det er okay med jer, forbereder vi et detaljeret, teknisk forslag, som indeholder estimeringer, funktionelle - og ikke funktionelle krav. Denne tilgang sikre projektudvikling, som altid lever op til vores klienters forventninger.

Derefter sammensætter vi et hold, som er dedikeret til jeres projekt.

PlanMilepæle og Features

Vi dedikerer det bedste hold og vælger den rigtige løsning for at sikre at jeres projekt bliver leveret ud fra en fleksibel plan, med et brugbart og prioriteret set features. Afhængig af behov, kan planlægningsfasen fortsætte løbende under hele projektet, nogle iterationer eller en enkelt feature,

I denne fase laves en dybdegående analyse af hver feature, funktionalitet og specifikationer til præcis hvordan det skal se ud og fungerer. Hovedmålet med denne fase er at skabe et prioriteret produkt-backlog indeholdende user stories.

Vi leverer projekter ud fra milepæle. Hvert projekt, stort eller småt, inddeles i milepæle i forhold til jeres krav og prioritering. En milepæl består af en række sprint, hver over én eller to uger, som fortsætter uden pause.

SprintGennemsigtelighed, Eftersyn og Tilpasning

Vi tror på lightweight processer og på at leverer så hurtigt som muligt. Scrum bruger iteration og løbende revision til at bedømme om hvad der bliver leveret, er hvad klienten virkelig ønsker. Prioritering af features er en selvfølge, hvilket sikre at vi koncentrerer os om de vigtigste først.

Vi prøver at gøre alle dele af udviklingsprocessen så gennemsigtelig så mulig. For at inspicere, tilpasse og forberede, fokusere vi på løbende kommunikation og tilpasser Scrum praksis, så som daglige møder, planlægning og sprint evaluering.

I får nye "inkrementer" af jeres projekt efter hvert sprint.

ImplementeringAgil og Effektiv

Implementeringsfasen består af samtlige dele af den egentlige udvikling, hvilket inkluderer stabilisering, dokumentation og kvalitetssikring. I denne fase implementerer vi de nødvendige features, der blev planlagt for det aktuelle sprint.

Vores Agil systemudviklingsmetode leverer færdige og brugbare features hurtigt, sådan at jeres virksomhed kan teste dem med rigtige brugere og rådgive vores videreudvikling med feedback.

Vores QA-team arbejder i et tæt samarbejde med vores udviklere for at sikre at defekte processer bliver opdaget så tidligt som muligt. Derudover bruger vi et højt niveau af automation for at sikre et højt effektivitetsniveau og produktkvalitet. Vi udvikler en omfattende testplan, som inkluderer unit-test, system-test, test af ydeevne, regressionstest, og endda alpha- og beta-test, for at sikre at jeres produkt møder markedsbehovet med den ønskede dækning.

ValideringGiv Feedback og Opdatér Mål

At nå markedet før konkurrenterne er hvad der virkelig betyder noget. Vi foretrækker at nå markedet hurtigt, få feedback fra rigtige brugere og derved lære hvordan vi kan forbedre produktet og starte processen forfra. Vi placerer jeres ideer i en komplet udviklingscyklus, der leverer et professionelt, klart-til-brug produkt.

Selvom alle projekter er forskellige, lægger vi vægt på tæt og regelmæssigt samarbejde, korte feedback-loops og kreative løsninger.

SamarbejdeÅben Kommunikation

Projektet bliver meget mere fornøjeligt hvis alle parter samarbejder og er aktivt involverede, hvilket også medfører intellektuelle, kreative og højtudøvende teams. Vores måde inkorporerer behovet for kontinuerligt samarbejde med jer, hvilket fører til en bedre forståelse af jeres produktvision.

Vi ønsker at samarbejde om så meget af processen som muligt. Med adgang til sporing, er alle informeret om projektets status og fremadrettede plan. Vi forsyner jer med samarbejdsværktøjer så som Slack, som bruges til gruppe-chat og Jura, som bruges til at spore produktplanner, features og mangler. Når du arbejder med os, har du altid overblik over hvor projektet er nået til.

LanceringFantastisk Produkt!

Jeres projekt er klar! Vi har kombineret vores teknologiske ekspertise med jeres forståelse for jeres industri til at skabe noget bedre end vi kunne have gjort individuelt. Betydningsfulde resultater, som leverer maksimum værdi

Vedligeholdelsen af effektive og gensidigt nyttige arbejdsforhold med vores partnere er vores prioritet. Vi tror på at succesfulde projekter har et langt liv og derfor fortsætter vi med at hjælpe jer efter jeres projekt er lanceret.

VedligeholdelseBæredygtigt Ingeniørarbejde

Nye features er integrerede i jeres allerede lancerede produkt og ydeevnen bliver løbende vurderet. Derudover bruger vi et højt niveau af automatisering for at sikre det højeste niveau af effektivitet og kvalitet. Om dit produkt er tidligt i sin livscyklus eller blot skal vedligeholdes, så kan vores hold tilbyde bæredygtige ingeniørtjenester for at sikre fortsat innovation og vedligeholdelse.

Vi kan udvikle major releases til at introducere ny funktionalitet, løbende eller når nødvendigt. Vores udviklingshold har et tæt samarbejde med vores QA-hold for at sikre at alle defektrapporter bliver prioriteret og forbedringer implementeret i den næste udgave.

Vi fokuserer på at udvikle stabile, længerevarende forhold til vores klienter. I skal ikke bekymre jer, I bliver ikke ladt i stikken.